Ilkokul PDR Servisimiz

Ilkokul PDR ServisimizDURU İLKOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

 

PDR Bölümü çalışmalarının faydaları:

• Mevcut sorunlara çözüm bulur.

• Öğrencinin kendini, ailenin de öğrenciyi daha iyi tanımasını sağlar.


• Öğrencinin, aile ve okul ile daha etkin iletişim kurmasına yardımcı olur.


 • Öğrencideki mevcut potansiyelin hem öğrenci hem de veli tarafından fark edilmesini sağlar.


 • Fark edilen potansiyelin yönlendirilmesini sağlar.


 • Öğrencilere yaşam boyu yardımcı olacak bireysel gelişim için, gerekli temel bilgileri vererek kendi kararlarını almada yardımcı olur.

İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü olarak amacımız yaptığımız çalışmalarla öğrencilerin;

 • Kendini doğru ifade edebilen,


 • Psikolojik açıdan sağlıklı,


 • Kendini tanıyan,


 • Güven duyan,


 • Sorgulayan ve eleştiren,


 • Muhakeme ve yorum becerisi gelişmiş,


 • İletişim becerileri gelişmiş,


 • Üretmekten ve yaşamdan zevk alan yetkin ve etkin bireyler olmalarını sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar öğrenci, aile ve okul üçgeninde bir bütün olarak ele alınır. Çocuklarımızın; zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olarak tüm yönleri ile potansiyellerine en uygun gelişimi gösterebilmesi amacımızdır.

Rehberliğin gizlilik ilkesine çok önem verilir. Bu anlamda sorun yaşayan veya yaşamayan bütün öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden çok daha etkin bir biçimde yararlanabilmesi sağlanır. Rehberlikte bireysel farklılıklara saygı gösterilir ve danışanın bilgileri kendisi istemedikçe başka kişilerce paylaşılmaz.

 

1- Öğrenciye Yönelik Rehberlik Hizmetleri 

 

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık birebir öğrenciyle yapılan danışmanlık hizmetidir. Rehberlik uzmanı gerek öğrencilerin kendi istekleri ile başvurmalarıyla, gerek akademik çalışma planında yer alan görüşme takvimine göre, gerekse velilerin ve/veya öğretmenlerin paylaştığı bilgilerin değerlendirilmesiyle birebir öğrencilerle görüşme yapar. Konu ile ilgili olarak gerekirse veli ve sınıf öğretmeni ile görüşür.

Doğal Gözlem

Bu yöntemde, rehberlik uzmanı ayda üç defa teneffüs, kantin, yemekhane, bahçe, oyun alanları gibi sınıf dışındaki ortak kullanım alanlarında öğrencilerle birlikte olur.

Sınıf İçi Gözlem

Bu yöntemde, rehberlik uzmanı her dönem iki kere olmak üzere sınıfa girerek, öğrencilerin ders işlenirken davranış ve sosyal becerilerini gözlemler. Her öğrenci için değerlendirme notları alır ve bunları veli görüşmelerinde veliye iletir.

Sınıf Öğretmeni ile Görüşme

Rehberlik uzmanı doğal gözlem ve sınıf içi gözlemlerinde elde ettiği bilgileri sınıf öğretmeni ile yaptıkları görüşmelerde onlarla paylaşır. Böylece öğrencinin rehberlik hizmetinde sınıf öğretmeni ile birlikte ortak hareket edilir.

 Grup Çalışmaları

Grup çalışmaları farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğretim yılı başında belirlenen ihtiyaçlara göre grup çalışmaları belirlenir. Çalışmanın liderliğini, okul rehberlik uzmanımız yapar. Aynı konuda sorun yaşayan az sayıda öğrenci bir araya getirilerek sorunun tespitine ve çözüm yollarına ulaşılır.

Konsültasyon

Öğrenciye dolaylı yardım sunmak için ailelerle, öğretmenlerle ve okul yöneticileriyle çalışmaktır. Bu anlamda, seminer, eğitim ve veli toplantıları gibi faaliyetlerde PDR Birimi aktiftir. Gerek yüz yüze gerekse İnteraktif sistemde, öğrencinin gelişiminde etkisi olan veliler ve öğretmenlerle etkileşim içindedir.

Oryantasyon

Çocuğun ilköğretime psikolojik ve sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir. Oryantasyon, okula alışma sürecinden ziyade bizim için öğrencinin öğrenim hayatına, sorumluluklara, çevresiyle ilişkilere, gelişim basamaklarının devamındaki görevlere hazırlamaktır.

Bu nedenle okulumuza yeni başlayan her öğrenci rehberlik uzmanımız tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci başlar. Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi iletişim içerisindedir.   

Test ve Envanterler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz öğrencilerin akademik durumlarını anlamada, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini takip etmede test ve envanterlerden faydalanmaktadır. 

Duru İlkokulunda uygulanan test ve envanterler rehber öğretmen tarafından periyodik olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanır. Öğrencinin hangi alanının geliştirilmesi gerekiliyorsa o alanda çalışma yapılır. Sınıfça, öğretmen işbirliğiyle veya birebir öğrenciye uygulanır.

Velilerimize ve öğrencilerimize uygulanan test ve envanterlerin bir kısmı dijital ortama taşınmıştır. Veli ve öğrencilerimizden İnteraktif Sistemi’nde belli tarih aralıklarında tanımlanan test ve envanterlerin uygulanması beklenir. Bu uygulamalar öncesinde İnteraktif Sistemi’nde duyuru yayınlanır. Envanter ve test sonuçları öğrenci velisine randevulu görüşmeyle aktarılır.

Önleyici Çalışmalar

Duru ilkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce çocukların gelecekte yaşayabilecekleri problemlerle ilgili koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri de verilmektedir.

Sorunlar oluşmadan; öngörüyle veya yaşanan bir vakadan hareketle önleyici rehberlik yapılır. Kamuoyunda gündeme gelen olaylar da çocuklarımıza sunacağımız bu önleyici rehberlik hizmetlerinin habercisidir.

Öğrenci Seminerleri

Rehberlik Odasında, toplantı odalarında eğitim ve seminerler düzenler. Büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza; öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yapar. Bu hizmetimizi, öğrencilerin ilgisini çekecek, aktardığımız bilgilerin kalıcılığını sağlayacak, örneğin “’Nasıl Çalışırsak Daha Başarılı Oluruz?’, ‘Beynimizi Nasıl Kullanmalıyız?, Ne Kadar Zamanım Var?’” gibi ilgi çekici seminer konuları dikkat çekici sunum teknikleri ve içerikleri ile hazırlanarak öğrencilere sunulur.

Rehberlik öğretmenleri de telefon görüşmesi ve eve gönderecekleri veli bilgilendirme ile seminer ve etkinlikler hakkında bilgi verilmektedir.

 

Öğrenci ve Velilerimizi Daha İyi Tanımak İçin Neler Yapıyoruz?

PDR bölümü olarak öğrenci ve velilere yönelik rehberlik çalışmalarımızda daha etkin ve doğru sonuçlar elde edebilmek için bazı yöntemler kullanmaktayız.

2- Veliye Yönelik Rehberlik Hizmetlerimiz

PDR Birimimiz, velilerimizle bireysel görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

Ortaya çıkan ve öngörülen sorunların çözümünde velilerin aile danışmanlığı yapılır. Veli ile yapılan görüşmeler, İnteraktif Sistem’ine kaydedilir.

Seminer ve eğitimlerimizde velilerimizin, daha başarılı/etkili anne- baba olmaları amaçlanır. Sunumunu yaptığımız seminer başlıklarından örnekler;

  • Davranış Bozuklukları,
 • Olumlu Davranış Kazandırma,
 • Sorumluluk Kazandırma,
 • Aile İçi İletişim,
 • DEHB Ve Öğrenme Güçlüğü,
 • Teknolojinin Çağımızdaki Yeri ve Doğru İnternet Kullanımı,
 • Ön ergenlik ve Cinsel Eğitim,
 • Sosyal Paylaşımsızlık (İnternet Bağımlılığı),
 • Sınav Kaygısı,
 • Öfke Kontrolü,
 • Dil Ve Konuşma Bozuklukları.

Etkili İletişim Grubu, Başarılı Ders Çalışma Yöntemleri, Sınav Kaygısı İle Baş Etme, Duygu / Öfke Kontrolü Grubu, Atılganlık Grubu.

 

PDR Bölümüne Nasıl Ulaşılır?

 Velilerimiz PDR uzmanımızı telefonla arayıp randevu alarak  görüşme yapabilirler.

Yine velilerimiz İnteraktif Sistemi’nde yer alan Rehberlik başlığındaki Rehberlik Randevuları sayfasından görüşmek için randevu talep edebilirler.

Uzmanımızla görüşmek isteyen öğrencilerimiz, sözlü olarak görüşme isteklerini okulda belirterek görüşme yapabilirler.

 

Whatsapp İletişim Hattı