Anaokulu PDR Servisimiz

Anaokulu PDR ServisimizOkul Öncesi Rehberlik Çalışmaları


ÖĞRENCİ

Duru Anaokulu Rehber Öğretmeni olarak; yavrularımızla iletişim kurmanın tek yolunun sevgi yolu olduğunun farkındayız. O yüzden bu sevgi yolu bizim iletişim aracımız. Çocuklarımızın yaşantısında önemli olan etkenlerin (aile, okul, arkadaş çevresi gibi) çocuğun kişisel gelişimi için birbirinden haberdar olması, ortak bir amaç için hareket etmek ve çocuğun ihtiyaçlarının tam olarak tanınması önemli.

 

Oryantasyon Süreci

Doğduğu andan itibaren evinde yuvasında olan yavrularımız ilk defa ev dışında anaokullarında vakit geçirmeye başlarlar. Bu yüzden bu ortamlar çocuğun oluşturduğu güven duygusu için çok önemlidir. Bunun için anaokulu Rehber Öğretmeni olarak okulun ilk günlerinde, oryantasyon çalışmalarını yürütürüz. Alışma ve uyum sürecinde çocuk tek başına değildir. Aile oryantasyon sürecinde çocuklarının yanında olur. Onunla birlikte aileye de rehberlik yapılır ve süreç hakkında geri bildirimlerde bulunulur.

 

Doğal Gözlem

Okul öncesi dönemde, çocukların kendilerini en doğal şekilde ortaya koydukları süreç, sınıf ortamındaki oyun oynama süreçleridir. Doğal davranış gözlemi, öğrencimiz hakkında sosyal ve iletişim becerileri konusunda bilgi sağlar. Edinilen bilgi, öğretmen ve aile ile paylaşılır.

 

Bireysel Görüşmeler

Değişen dünyada çocuklarımıza duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğretmenin yanı sıra, sorunlarını doğru kaynaklarla paylaşmalarını sağlamak için bireysel görüşmeler yapılır. Bu amaçla tüm öğrencilerimizle görüşmeler yaparak, evde veya okulda yaşadıkları her türlü problemleri bizlerle paylaşmalarını sağlıyoruz. Duygularını ve akıllarından geçenleri ifade etmeleri konusunda cesaretlendiriyoruz.

İlgi ve Yeteneklere Yönelik Çalışmalar

Çocuklarımızın yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gözlem yapabileceğimiz en uygun ortam branş dersleri oluyor. Sınıflarımızda görsel, bedensel ve müzik zekâsı gibi çoklu zekâ öğretim alanları kullanılmaktadır. Öğrencilerin bu alanlardaki yeteneklerini en üst noktaya çıkarmayı ve onların bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmeyi, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Sosyal Duygusal Gelişim Projesi

Anaokulu Rehber Öğretmeninin sınıf içinde aktif olduğu, sosyal duygusal gelişim beceri dersleri yapıyoruz. Bu eğitim sayesinde, çocuklarımıza tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğretiyor ve toplumumuzun da temelini oluşturan ahlâki değerleri benimsemeleri için her hafta 1 saat çeşitli video gösterileri ve hikâyeler ile kendine güvenen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımıza özgüven gelişimleri için de son derece önemli olan bir çalışmayla bir proje konusu veriyoruz. O hafta çocuğumuz o konuya hazırlanıp sınıfta arkadaşlarına sunumunu yapıyor. Aile ile birlikte evde sorumluluk duygusu da geçirmiş olup birlikte kaliteli vakit geçirebiliyorlar.

 

Test ve Envanterler

Çocukların akademik durumlarını, davranışlarını değerlendirmede etkili olan  ve psikolojik süreçlerini anlamada bir araç olan testler, okullarımızda okul Rehber Öğretmeni tarafından öğrencilere periyodik olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanmaktadır.

Öğrencimizle İlgili Hangi Alanların Geliştirilmesi Gerekiyorsa Bu Yönde Çalışmalar Yapılır.

Anaokullarımızda Uygulanan Testler

•Gelişim Testleri.


•Dikkat ve Görsel Algı Testleri.


•İlkokula Hazırlık Testleri.


•Psikolojik Değerlendirme Testleri.


• Yetenek ve İlgi Testleri.

VELİ

Aile Danışmanlığı

Velilerimizin talep ettiği veya birimimizin ihtiyaç duyduğu zamanlarda, velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrencilerimizin gelişimleri ve problemleri hakkında anne-babaları bilgilendirerek, çocuk yetiştirme konusunda gerekli danışmanlık hizmetini veririz. Öğrencilerimize uygulanan gelişim testleri sonrasında, bireysel raporlamalar yapmak üzere aile ile değerlendirme görüşmeleri de yapmaktayız.

Ana-Baba Gelişim Çalışmaları

Okul öncesi dönemde çocuklarımızın yaşayabilecekleri her türlü problem ve çözüm önerileri hakkında, anne babalara bilgilendirici seminerler düzenlenir. Yapılan seminerler PDR birimimiz tarafından özgün üretilen yayınlarla, önleyici rehberlik hizmetlerini sunmaktayız. Anne ve babanın çalışmalarının amacı; anne babaların çocukları ile nasıl sağlıklı iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun süreç içinde gelişim ve değişimine ilişkin özelliklerini aktarmak, etkili anne baba olmaktan çocukluk çağında görülen davranış problemleri ve cinsel eğitime kadar aileyi ilgilendiren konularda aileye rehberlik etmektir. Yapılan araştırmalar sonucunda anne babaları, çocuk yetiştirmeye yönelik gerçekleştirilen eğitimlere katılmış çocukların, katılmamış olanlardan farklı olduğu, bu çocukların okul başarılarının ve okulla kurdukları bağlarının daha kuvvetli olduğu belirlenmiştir. 

ÖĞRETMEN

Öğretmen Görüşmeleri

Okul öncesi öğretmenleri ve okul öncesi Rehber Öğretmenleri olarak her zaman olumlu ve çocuk merkezli bir iletişim halindeyiz. Çocuklarımızın hayatında önemli bir etkiye sahip olan öğretmenlerimizle bireysel görüşmeler yaparak her öğrencinin gelişimi hakkında sürekli bilgi paylaşımında bulunuyoruz.

Whatsapp İletişim Hattı