Ortaokul PDR Servisimiz

Ortaokul PDR ServisimizDURU ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Günümüzün modern eğitim anlayışı, öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, psikolojik gelişimini de hedefler. Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmalarımızın temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler; gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinler, açık ve dürüst davranarak, her konuda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı oluruz.

Çocukluktan gençliğe geçiş, çocuklarımızın ortaokul çağında yaşanmaktadır. Öğrencilik serüvenleri devam ederken, bir yandan psikolojik ve duygusal değişimler, önceki yıllara göre daha yoğun kendini gösterir. Bu dönemde gerek kendisi, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerini yeniden yapılandırmaya çalışan, gerekse geleceği ile ilgili önemli adımlar atmaya başlayan öğrencilerimizle, hem kişisel gelişimlerini hem de akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Bireysel Görüşmeler


Öğrenci ile yüz yüze yapılan görüşmeler, danışman ile kurulan iletişim kalitesine göre, en verimli ve etkili rehberlik hizmetidir. Bu nedenle öğrencilerimizle nitelikli, işlevsel, yapılandırılmış görüşmeler yapılmaktadır. Öğretim yılı çalışma takvimi, öğrenci ihtiyaçları, okuldaki diğer eğitimcilerin gözlemleri, envanter raporları, test sonuçları, sınav puanları, danışman öğretmenin isteği, veli görüşmesi neticesi gibi pek çok nedenle öğrencilerimizle PDR uzmanımız bir araya gelir.
Bireysel görüşmelerimizde amaç; öğrencimizin yaşantısındaki değişimlerin etkilerini kontrol etmesi ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda destek verilmesidir. Akran sorunları, akademik hedefler, aile ve çevre beklentileri, öğrenim sistemi içindeki aşamalardır. Bu nedenle öğretim yılının her iki yarısında da periyodik bireysel görüşmeler yapılır. Bunun dışında öğrenci kendi isteği ile uzmanlarımız ile görüşme talep edebilir.

Oryantasyon Çalışmaları


Bilindiği gibi yaşadığı mekân ve öğrenim gördüğü okul değiştiğinde, çocuklarımız farklı oranlarda endişelenebilirler. Akıllarında “Acaba” diye başlayan belirsizlik soruları oluşur. Yeni okulunda yeteneklerini gösterip gösteremeyeceği, başarılı olup olmayacağı şeklindeki soruları kendisine devamlı sormaktadır. Bu nedenle okulumuza yeni başlayan her öğrenci, rehberlik uzmanımız tarafından karşılanır ve uyum süreci başlar.

Öğrenci İçin Grup Çalışmaları


Grup çalışmaları güvenli bir ortamda, bir uzman liderliğinde, farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, elde edilen bilgiler ışığında, aynı konuda sorun yaşayan öğrencilerimizi bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla yapılır. Grup çalışmalarının neler olacağı akademik takvimimizde belirtildiği gibi, öğretim yılında oluşan ihtiyaçlara göre de oluşturulur.

Grup Çalışmalarından Örnekler:

 • Etkili İletişim Grubu
 • Başarılı Ders Çalışma Yöntemleri
 • Sınav Kaygısı İle Baş Etme.
 • Duygu / Öfke Kontrolü Grubu.
 • Atılganlık Grubu.
 • Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları.


Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her hafta sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Etkinlikler; öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen, kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan bireyler olmalarına yardımcı olma gibi amaçlara yönelik olarak düzenlenir. Ders araç gereçleri ve sınıfın teknoloji donanımından başka, PDR birimimizin hedeflenen kazanıma yönelik ürettiği etkinlik ve dokümanlar kullanılır.

Öğrenci Seminerleri

Duru Ortaokulları, eğitim ve öğretim ergonomisine sahip mekânlarda çalışmalarını sürdürür. PDR birimimiz, toplantı odalarında eğitim ve seminerler düzenler. Büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza, öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yapmaktayız.

Ortaokul çağındaki öğrencilerimiz için sınıf ve grup rehberliği dışında sunulan seminerler:

 • Ergen Gelişim Toplantısı.
 • Beynimizi Kullanma Kılavuzu.
 • Etkili Zaman Yönetimi.
 • TEOG’a Hazır Ol!
 • Test Tekniğini ve Dikkatini Güçlendir.
 • Duygu Kontrol. (Sınav Kaygısı)
 • Motive Et Kendini.


Uygulanan Envanter ve Testler
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz, eğitsel rehberlik çalışmaları kapsamında; öğrencilerin bilişsel alanda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini, ortaya çıkarmayı amaçlayan uygulamaların yapılması dışında, iletişim, kendini tanıma, sorumluluk bilinci, zaman yönetimi gibi konuları da ele almaktadır. Tanıma, ölçme, değerlendirme araçları bu yönde kullanılmaktadır.

PDR Birimimizin uyguladığı test ve envanterler:

 • Aile Envanteri.
 • Öğrenme Stilleri Envanteri.
 • Çoklu Zekâ Envanteri.
 • Problem Tarama Envanteri.
 • Başarısızlık Nedenleri Envanteri.
 • Sosyometri Çalışması.
 • Kimdir Bu Testi.
 • Kime Göre Ben Neyim Testi.
 • Cümle Tamamlama Çalışması.
 • İstek Listesi.

Veliye Rehberlik
PDR birimimiz, velilerimizle bireysel görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR biriminin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Ulaşılabilir danışmanlık ve yarar sağlayan rehberlik hizmetlerimiz, velilerimizin, daha başarılı anne- baba olmaları için sunulur.

 • Öğrenci davranışlarının gözlemlenmesiyle,
 • Öğrenciye uygulanan test, envanter sonucunda oluşan verilerle,
 • Öğretmenin bilgi paylaşımıyla,
 • Ölçme değerlendirme çalışmalarının sonucu gerek duyulan durumlarda, velilerimiz okulumuza davet edilir.
 • Velinin görüşme isteği, daha yararlı bir çalışma için randevu verilerek karşılanır.


Veli Seminerleri
Öğretim yılında, çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına değer katacak seminer ve eğitimler, rehber öğretmenimiz tarafından sunuluyor.

Seminer başlıklarımız:

 • Verimli Ders Çalışmada Aileye Düşen Görevler.
 • Eyvah Çocuğum Ders Çalışmıyor.
 • Çocuk Yetiştirmenin Başarılı Yolları.
 • Anne Baba Tutumları Ve Çocuk Üzerindeki Etkisi.
 • Aile İçi İletişim.
 • Kişilerarası İletişim.
 • Davranış Bozuklukları.
 • Çocukluk Korkuları.
 • Çocuklarda Alt Islatma, Parmak Emme, Yalan Söyleme.
 • Bir Çocuğun Gelişim Haritası.
 • Ön Ergenlik Dönemi ve Özellikleri (9-12 Yaş)
 • DEHB Ve Öğrenme Güçlüğü.
 • Öfke Kontrolü.
 • Sosyal Paylaşımsızlık. (İnternet Bağımlılığı)
 • Çağımızda Gençlik Sorunları. (Madde Bağ. Ve Teknoloji Bağ.)
 • Sınav Kaygısı.

 

Whatsapp İletişim Hattı