Ortaokul Branş Dersleri

Ortaokul Branş DersleriYabancı Dil:İngilizce Merkezli Dil Eğitimi(Communicative Approach),Cambridge esol exams(Cambridge Sınavları)Play and learn metodolojisi(Fun English Clup)Native Speaker(yabancı öğretmen)Bireye özgü ingilizce konuşma pratiği(Differentiation Model)

Robotik kodlama(STEM):Bağlıca da ilk ve tek!Bilişim garajı işbirliği ile müfredatla ilerleyen hayal eden tasarlayan ve üreten öğrenciler yetiştiriyoruz.

Tasarım ve Görsel Sanatlar: Çocukların yaratıcılıklarını desteklerken estetik algılarını geliştirici uygulamalara ortam sağlar. Çocukların tasarımlar yaparken düşünme, dikkatli organizasyon becerilerinin belirgin olarak desteklendiği derstir.

Lego Kids: Öğrencilerin önce hayal ederek sonra takım çalışması içerisinde tasarımlarını ortaya çıkartması amaçlanır. Bu süreçte hem eğlenir hem de  zihinsel üretkenliklerini ve motor becerilerini geliştirir..

Müzik ve Dans: Ritim duygusunun geliştirilmesi hedef alınarak müzik etkinlikleri yapılır. Estetik duygularını geliştirmek ve disiplinler arası koordinasyonu farketmeleri amacı ile dans etkinlikleri düzenlenir.

Cimnastik: Çocukların öncelikle psikomotor becerileri, el-göz ve beden koordinasyonuna uygun materyaller ve oluşturulan etkinliklerle desteklenir.

Savunma SanatlarıÇocuk WingTsun, çocukların bedensel, zihinsel ve karakter gelişimi ön plana alınarak çocuklar için özel dizayn edilmiş bir savunma sanatı eğitim programıdır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler: Çocukların öncelikle psikomotor becerilerine uygun materyaller ile oluşturulan etkinliklerle destekler.

Sanat: Çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve psikomotor alanda gelişimlerini, yaratıcılıklarını ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri amacıyla plastik, resim ve üç boyutlu sanatsal ürünler ortaya koymalarına imkan sunar.

Drama ve Masal: Çocukların kendisini doğru ifade etme, kendine güven aşılama, sözel yada bedensel ifade, yaratıcılık, iletişim ve problem çözme becerisi kazandırmak programın temel hedefleridir. Çocuk edebiyatı ve felsefesine dair eserlerle çocukların hayal dünyalarını geliştirmek hedeflenmektedir.

Duru STEM: STEM eğitimi ile fen, teknoloji, mühendislik, matematik arasındaki ilişkiler kullanılarak günlük hayata dair olan uzman bakış açısıyla problemlere çözüm önerileri getirmeleri hedeflenir.

Whatsapp İletişim Hattı