Anaokulu Branş Dersleri

Anaokulu Branş DersleriRobotik kodlama (STEM):  Bağlıca da ilk ve tek! Bilişim garajı işbirliği ile müfredatla ilerleyen, hayal eden, tasarlayan ve üreten öğrenciler yetiştiriyoruz.

Yabancı Dil: Dilin kritik gelişme döneminde günlük hayat içerisinde tüm gelişim alanlarına uygun olarak dil öğretimi yapılır.İngilizce Merkezli Dil Eğitimi (Communicative Approach),Play and Learn Metodolojisi (Fun English Clup) Native Speaker (yabancı öğretmen) Bireye özgü ingilizce konuşma pratiği (Differentiation Model). 

Tasarım ve Göresel Sanatlar : Çocukların yaratıcılıklarını desteklerken estetik algılarını geliştirici uygulamalara ortam sağlar. Çocukların tasarımlar yaparken düşünme, dikkatli organizasyon becerilerinin belirgin olarak desteklendiği derstir.

Müzik ve Dans: Ritim duygusunun geliştirilmesi hedef alınarak müzik etkinlikleri yapılır. Estetik duygularını geliştirmek ve disiplinler arası koordinasyonu farketmeleri amacı ile dans etkinlikleri düzenlenir.

Cimnastik: Çocukların öncelikle psikomotor becerileri, el-göz ve beden koordinasyonuna uygun materyaller ve oluşturulan etkinliklerle desteklenir.

Bale: Öğrencilerimiz, yaşları ve gelişimleriyle paralel olarak; klasik bale eğitimi için, klasik dans eğitiminin yanı sıra; ritim, mim, modern dans, karakter dansları gibi çağdaş ekollerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Sanat: Çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil ve psikomotor alanda gelişimlerini, yaratıcılıklarını ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri amacıyla plastik, resim ve üç boyutlu sanatsal ürünler ortaya koymalarına imkan sunar.

Duru Gurme Mutfak: Sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla kurabiye, reçel, turşu vb. etkinliklerle günlük hayata yönelik uygulamalar yapılır.

Drama ve Masal: Çocukların kendisini doğru ifade etme, kendine güven aşılama, sözel yada bedensel ifade, yaratıcılık, iletişim ve problem çözme becerisi kazandırmak programın temel hedefleridir. Çocuk edebiyatı ve felsefesine dair eserlerle çocukların hayal dünyalarını geliştirmek hedeflenmektedir.

Whatsapp İletişim Hattı