PORTFOLYO SUNUMU

PORTFOLYO SUNUMUDuru Koleji

Portfolyo öğrencinin, yaşadığı sistem içinde öğrendiklerinden, ilgi ve becerilerinden, sanat çalışmaları ya da fen deneylerinden ve daha pek çok şeyden bazılarını seçip, anne-babasına kendi ağzı, aklı, yüreği ve bilgisiyle sunduğu ya da sergilediği bir süreçtir. Portfolyosunu ailesiyle birlikte gözden geçirerek kendisinin nasıl geliştiği yönünde bilinçlenmek, etkili bir öğrenme ortamı yaratarak çocuğun yarattığı ve yaptığı işlerle onur duymasını sağlar. Öz güvenini ve öz sayısını arttırır. Öğrenme gücünün bilinçli bir biçimde farkına varmasını sağlar. Etkin çalışmalar yapma doğrultusunda cesaretlendirir ve güdüler. Bireysel stilini belirginleştirir.İletişim kurma, yorum yapma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirir. Katılımcılığı ve girişkenliği özendirir. Kendi kendini değerlendirdiğinden etkinlikler üzerindeki denetimlerini arttırır. Anne, babalar bu toplantıya katılarak çocuklarını nasıl desteklediklerini ona somut bir biçimde göstermiş olurlar. Çocuklarının nasıl geliştiğini ve nelere ilgi duyduğunu görürler ve keşfederler. Çocuklarının yaptıklarını beğenerek ve olumlu düşünce ve yorumlarını belirterek gelişimine katkı yaparlar. Çocuğunuzun yönettiği ve portfolyo sunumunu paylaştığı bu toplantıda ona yardımcı olmak büyük önem taşıyor. Her çocuk kendi kişisel özelliklerine göre farklı bir şekilde ve seviyede sunusunu yaparlar.Deneyim ve öğrendiklerini anlatması için biz öğretmenleri de çocuğunuzu cesaretlendirip teşvik etmemiz gerekir. Gerçekleştirmiş olduğumuz “Portfolyo” Sunumumuzda destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.Çocuklarımız ve bizler güzel bir yılı tamamladık öğrenmiş olduğumuz bilgi ve becerileri sizler ile paylaşmak bizleri çok mutlu etti.

Duru Koleji
Duru Koleji
Duru Koleji
Duru Koleji
Duru Koleji
Duru Koleji
Duru Koleji
Duru Koleji
Duru Koleji